header 05

Podpora stávajících procesů

Na rozdíl od krizového managementu, kde jsou zapotřebí okamžitá řešení a rozhodnutí, je technická podpora především zaměřena na systematické zlepšení celých procesů a jejich výstupů.


ilu2 SCh

Dodavatelsko-odběratelský management, rozvoj dodavatelů

 • Rozvoj kritických ale zároveň i klíčových dodavatelů za účelem zlepšení jejich (KPI) jako např. skluzy, včasnost dodávek - termínů, počtů, obrátkovosti, frekvence a jejich plánování přímo v jejich výrobních závodech. 
 • Podpora nebo nová komplexní implementace hodnocení dodavatelů a nastavení klíčových hodnotících ukazatelů. (KPI).
 • Podpora při řízení skladových zásob.
 • Coaching jednotlivých osob či samostatných skupin nebo oddělení v oblasti nákupu a logistiky.

ilu2 PUR

Nákupní management

 • Lokalizace a následný výběr vhodných dodavatelů pro daný projekt dle zadání zákazníka v následujících oblastech: Automotive, Public Transportation, Machining, Warehousing, Chemical Industry, Aviation.
 • Vedení výběrových řízení až do fáze „last call“ a předání komplexní dokumentace zadavateli.
 • Resourcing stávajícího dodavatelského portfolia a jednotlivých komodit.
 • Spolupráce s právním oddělením a poskytování legislativní podpory v dané oblasti.

ilu2 TPS

Výrobní a technická podpora

Poskytování technické podpory v následujících oblastech:

 • Podpora při přípravě zavádění nové výroby nebo implementace nových procesů.
 • Podpora procesu přeskladnění výroby z vývojových center nebo mateřských závodů do sesterských společností.
 • Podpora pri identifikaci rizik a jejich řízení.
 • Časové studie ve výrobních procesech dle REFA normy.
 • Chemicko fyzikální podpora v oblastech vstřikování plastů, polymerizace, čištění a mytí, ochranné antikorozní postupy.

ilu2 QS

Management kvality

 • Podpora při řízení kvality a jakosti ve výrobních závodech.
 • Analýza procesů dle VDA 6.3 a verifikace systémů ISO TS 16969.
 • Implementace norem a příprava úseku nebo závodu na certifikaci.
 • Řízení dodavatelské kvality.
 • Sortování a třídění výrobků nebo komponentů v interních nebo v externích výrobních závodech či dodavatelů.

ilu2 FIN

Finanční management

Díky dokonalým znalostem firemních produktů a služeb v bankovním a finančním sektoru poskytujeme podporu v následujících oblastech:

 • Jako partner pro vyjednávání s bankou či jinou finanční institucí za účelem snížení úrokových sazeb a poplatků.
 • Podpora v přípravě pro daný „business case“ pro plánovanou investici včetně vedení výběrového řízení.
 • Poskytování finančních analýz nebo podpora při rozhodování pro leasingové a úvěrové produkty.