header 04

Inovace, výzkum a vývoj

ilu3 RD

Vývoj nových výrobků

Přípravky pro průmyslové využití: 

 • mycí a oplachové prostředky s ochrannými antikorozními přísadami
 • antikorozní ochrana v podobě olejů, suchých ochranných filmů, výparné inhibitory koroze
 • speciální nebo víceúčelová maziva, přidavné složky pro výrobu maziv

Přípravky pro komerční využití:

 • víceúčelová maziva, uvolňovače zatuhlých spojů, konzervační prostředky, čističe
 • domácí chemie a autokosmetika
 • prostředky určené pro osobní péči

Přípravky pro povrchové úpravy na bázi nanotechnologie:

 • zlepšující antikorozní ochrany
 • snižující ulpívání povrchových nečistot a zlepšující mechanické odolnosti povrchů
 • pro hydrofobní úpravy skla, obkladových materiálů, přírodních materiálů, omítek, fasád a dlažby

Prostředky pro ochranu památek a muzejních sbírkových předmětů

Zdravotnické prostředky nebo metody, postupy a prostředky pro zlepšení hygieny:

 • sanitační prostředky omezující mikrobiální kontaminaci určené na různé materiály a povrchy - antibakteriální prostředky
 • sanitační prostředky určené pro jímání rizikových kapalin - superabsorbenty
 • metody a postupy sanitace nebo zlepšení hygienických podmínek
 • provozování čistých prostor podle "Správné výrobní praxe" (GMP)

ilu3 PL

Návrh a výroba komerčních výrobků s privátní značkou

Vytváříme originální výrobky s vysokou přidanou hodnotou, které naši klienti dále nabízí pod svou obchodní značkou do svých distribučních řetězců. 

Využíváme svých originálních chemických formulací a výsledků vlastního vývoje pro nalezení řešení, kdy naši klienti hledají nové výrobky pro doplnění svého sortimentu. Výrobky navrhujeme dle přesné specifikace klienta včetně obalového a designového provedení. Zajišťujeme a organizujeme také samotnou výrobu a dodávky požadovaných výrobků. 

Výrobky dokážeme poskytnout v různých obalových provedeních jako jsou: aerosoly, netlakové obaly (láhve,kanystry, mechanické rozprašovače), vlhčené ubrousky, práškové směsy balené v dózách se sypátkem nebo v sáčcích. 


ilu3 INN

Inovace chemicko-fyzikálních procesů ve výrobě

Identifikace a posouzení problémů ve výrobních procesech, návrhy vhodných změn či doplnění jednotlivých výrobních kroků s cílem zlepšení celého procesu a jeho výstupů.

 • v oblasti zpracování plastů (polymerů)
 • v oblasti zpracování kovů (kovoobráběcí procesy, svařování)
 • výrobní chemické procesy
 • antikorozní ochrana dílů (skladování a transport)
 • kontrola kvality surovin-materiálů (vstupní, mezioperační a finální kontroly)

ilu3 ANT

Odborné analýzy a testy

Odborné analýzy pro zjištění chemických či fyzikálních problémů ve výrobě:

 • Chemické analýzy vedoucí k identifikaci problému/příčinny
 • Chemické analýzy vedoucí k identifikaci používaných prostředků nebo rizikových chemikálií
 • Posouzení používání chemických prostředků ve výrobě, jejich vliv na kvalitu výrobků a na životní prostředí