header 06

Krizové řízení - Task Force Management

 Task Force nebo také Trouble Shooting může být jedinec či skupina lidí speciálně vytvořena a nasazena na vyřešení problémové situace, projektu či mise, která vyžaduje tzv. multi-disciplinární přístup řízení.


ilu1 SCM

Task Force pro dodavatelsko-odběratelský management

Krizové řízení dodavatelů přímo v jejich výrobních závodech, řízení priorit v logistických procesech a dodávek vedoucí k odbourání skluzů k zákazníkovi nebo jinému subjektu v následujících oblastech:

 • Dispozice materiálů a vysunuté výroby (Inbound Manangement and Subcontracting)
 • Výrobního Plánování a Logistiky (Planning and Scheduling)
 • Zákaznický servis - řízení odvolávek (Outbound - Customer Service)
 • Řízení logistiky – dopravy (Freight Service)

Logistický Task Force Management úzce souvisí mimo jiné s „Výrobními a technickými procesy“ .  


ilu1 PTP

Výroba a technické procesy

Krizové řízení výrobně technických procesů, projektů či jednotlivých oddělení v interních nebo v externích výrobních závodech a to v následujících oblastech:

 • Spuštění nových výrob a nebo jejich příprav – technologie.
 • Řízení přeskladnění výroby z vývojových center (mateřských závodů) do sesterských společností po celém světě.
 • Řízení výroby v závodě v závislosti zákaznických odvolávek, ale i dodavatelského řetězce.
 • Řízení změn napříč firmou.
 • Technické řízení - sledování nástrojů, forem a výrobních linek či zařízení u dodavatelů nebo interně včetně vzorování a uvolnění dle standardů a norem. 

ilu1 PM

Projektový management

Poskytovat krizový management při řízení projektů v jeho různých projektových krocích a milnících dle stanoveného projektového plánu a jeho revizí – gate review.

 • Řízení aktivit a akcí vedoucí k naplnění projektových cílů např. sledování výroby strojů, forem, nástrojů a jejich validace.
 • Řízení procesů vzorování produktů dle platných standardů a norem. (ISO TS, EMPB, PPAP…)
 • Řízení procesu předání produktu do předsériové, seriové fáze ( R@R ...)

ilu1 SLM

Úroveň senior management

Dočasné poskytnutí vedoucího krizového managementu pro řízení lidí, skupin, oddělení v oblasti „Operations“ nebo nákupu a logistiky či financí a to napříč firmou nebo jednotlivých divizí.